• KALOTA mirror - Accessories - MITJA
  • KALOTA mirror - Accessories - MITJA
  • KALOTA mirror - Accessories - MITJA
(Accessories)

Kalota mirror

HK$8,000.00

MITJA series
KALOTA mirror
Designer: Redesign
MADE IN SLOVENIA

KALOTA mirror