• Conde House - RS Sofa 2P - Sofa
 • Conde House - RS Sofa 2P - Sofa
 • Conde House - RS Sofa 2P - Sofa
 • Conde House - RS Sofa 2P - Sofa
 • Conde House - RS Sofa 2P - Sofa
 • Conde House - RS Sofa 2P - Sofa
 • Conde House - RS Sofa 2P - Sofa
 • Conde House - RS Sofa 2P - Sofa
 • Conde House - RS Sofa 2P - Sofa
 • Conde House - RS Sofa 2P - Sofa
 • Conde House - RS Sofa 2P - Sofa
 • Conde House - RS Sofa 2P - Sofa
 • Conde House - RS Sofa 2P - Sofa
 • Conde House - RS Sofa 2P - Sofa
 • Conde House - RS Sofa 2P - Sofa
 • Conde House - RS Sofa 2P - Sofa
 • Conde House - RS Sofa 2P - Sofa
(Sofa)

Rs sofa 2p

HK$35,900.00

Conde House series
RS Sofa 2P
W185.5cm x D89cm x H74.5cm, SH36.5cm
Material: Hickory Wood
Designer: Minoru Nagahara
MADE IN JAPAN

北海道旭川的家具品牌Conde House 株式会社 カンディハウス 成立至今已有50年,它的宗旨是以歷久常新的設計,製作高品質的家具,希望人們對 Conde House 家具的喜愛不會因時間而變遷,延續用來製作梳化、餐桌、餐椅、茶几和儲物櫃所用到的木材的壽命,務求令珍貴的木材能以家具的形態繼續生生不息,不被浪費。

RS Sofa 2P