• Kitono Dining Table L HK$10,900.00
  • Kitono Multi Board L HK$11,600.00
  • Kitono Multi Board S HK$7,600.00
  • Kitono TV Board HK$9,500.00
  • Kitono Board Door White HK$900.00
  • Kitono Board Glass Door HK$1,700.00
  • Kitono Board Wooden Door HK$1,300.00