• Karimoku 62 Sofa 2P HK$31,600.00
 • KISARAGI Sofa 2.5p HK$62,400.00
 • LAND sofa LC022-LP HK$18,900.00
 • LAND sofa LC370-LM HK$23,800.00
 • LAND sofa LC616-2J HK$27,400.00
 • LinX sofa LC007-LP HK$21,000.00
 • LinX sofa LC017-LP HK$23,800.00
 • lobby chair three seater mist gray HK$17,900.00
 • lobby chair three seater moquette green HK$15,600.00
 • lobby chair three seater standard black HK$14,200.00
 • lobby chair three seater standard camel HK$15,600.00
 • lobby chair three seater standard ivory HK$15,600.00