• Conde House - MOLA Sofa Board 78 (T) - Shelf
 • Conde House - MOLA Sofa Board 78 (T) - Shelf
 • Conde House - MOLA Sofa Board 78 (T) - Shelf
 • Conde House - MOLA Sofa Board 78 (T) - Shelf
 • Conde House - MOLA Sofa Board 78 (T) - Shelf
 • Conde House - MOLA Sofa Board 78 (T) - Shelf
 • Conde House - MOLA Sofa Board 78 (T) - Shelf
 • Conde House - MOLA Sofa Board 78 (T) - Shelf
 • Conde House - MOLA Sofa Board 78 (T) - Shelf
 • Conde House - MOLA Sofa Board 78 (T) - Shelf
 • Conde House - MOLA Sofa Board 78 (T) - Shelf
 • Conde House - MOLA Sofa Board 78 (T) - Shelf
(Shelf)

Mola sofa board 78 (t)

HK$11,500.00

Conde House series
MOLA Sofa Board 78 (T)
W78cm x D45cm x H51.5cm
Designer: Toshiyuki Yoshino
MADE IN JAPAN

北海道旭川的家具品牌Conde House 株式会社 カンディハウス 成立至今已有50年,它的宗旨是以歷久常新的設計,製作高品質的家具,希望人們對 Conde House 家具的喜愛不會因時間而變遷,延續用來製作梳化、餐桌、餐椅、茶几和儲物櫃所用到的木材的壽命,務求令珍貴的木材能以家具的形態繼續生生不息,不被浪費。

MOLA Sofa Board 78 (T)