• CIVIL Chair two tone HK$4,320.00 HK$4,800.00
  • Uchi cafe table 65 HK$3,780.00 HK$4,200.00
  • LinX stool LC007-1S HK$3,060.00 HK$3,400.00
  • ANGLE black HK$4,140.00 HK$4,600.00
  • low table HK$3,690.00 HK$4,100.00
  • SOLID Living Table LT017 HK$3,510.00 HK$3,900.00
  • CH24 Wishbone Chair HK$3,780.00 HK$4,200.00
  • CIVIL Sofa headrest HK$2,340.00 HK$2,600.00
  • PK1 Chair HK$2,700.00 HK$3,000.00
  • OW150 Neck Pillow HK$1,980.00 HK$2,200.00