• living table large walnut HK$4,500.00 HK$5,000.00
  • d table walnut HK$6,480.00 HK$7,200.00
  • living table large beech HK$5,850.00 HK$6,500.00
  • LinX Dining Table DT401 HK$9,990.00 HK$11,100.00
  • d table beech HK$7,650.00 HK$8,500.00
  • PIKKU bench HK$3,419.00 HK$3,799.00
  • MOM EX Round Dining Table HK$16,830.00 HK$18,700.00
  • LinX Dining Table DT403 HK$9,000.00 HK$10,000.00